باتری های نیکل کادمیوم نوی باتری قابل شارژ می باشد که در آن اکسید نیکل و کادمیوم به کار رفته و محلول هیدروکسید پتاسیم با غلظت 20تا35 در صد ازحجم محلول الکترولیت را بخود اختصاص داده است. هرچه تعداد دفعات دشارژ باتری افزایش یابد طول عمر آن کاهش می یابد . ولی باتری نیکل کادمیوم دارای چرخه دشارژ بسیار بیشتری نسبت به دیگر باتری های مشابه هستند

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت